SLUŽBY

KOMU POMÁHÁME?

Pomáháme těm, kteří usilují o pozitivní změnu ve společnosti.
Podporu míříme na:
neziskové organizace, sociální podniky, společensky odpovědné firmy, vzdělávací instituce, start-upy, individuální changemakery

AVITEUM - Catalyst for Change

ROZVOJ

1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ
Podpora v oblasti strategického plánování s cílem maximalizovat potenciál organizací i dílčích projektů
2. ROZVOJ OSOBNÍHO POTENCIÁLU
Rozvoj potenciálu jednotlivců a jejich schopnosti přispívat k osobnímu i organizačnímu růstu prostřednictvím koučování, mentoringu a školení
3. ROZVOJ KAPACIT ORGANIZACÍ
Poradenství pro zlepšení efektivity organizací (strategie, struktury, systémy, kultura, zaměstnanci, finanční řízení, mezinárodní spolupráce atd.)

GRANTY

1. GRANTOVÉ & DOTAČNÍ PORADENSTVÍ
Poradenství na míru od nápadu až k úspěšné realizaci (sestavení logického rámce, analýza řešených problémů a potřeb cílových skupin, navržení zdrojů, definování očekávaných výstupů, výsledků a dopadu atd.)
2. GRANTOVÝ & DOTAČNÍ MONITORING
Cílené vyhledávání vhodných finančních zdrojů pro realizaci projektových záměrů
3. PŘÍPRAVA PROJEKTOVÝCH ŽÁDOSTÍ
Komplexní služby tvorby projektových žádostí o grant či dotaci zahrnující zpracování analýzy potřebnosti, konzultace se zúčastněnými stranami, návrh projektového záměru, tvorbu projektové žádosti a její předložení

AVITEUM - Catalyst for Change
AVITEUM - Catalyst for Change

PROJEKTY

1. DESIGN PROCESŮ & SUPERVIZE
Návrh procesů pro úspěšnou implementaci projektů (strategické řízení; řízení zdrojů – finance, HR, time-management; komunikace; administrace; reporting; monitoring; evaluace)
2. GRANTOVÉ & FINANČNÍ ŘÍZENÍ
Rozpočet, plánování cash-flow, monitorování, finanční výkaznictví, personální poradenství, komunikace s donory, změnové řízení atd.
3. MONITOROVÁNÍ & EVALUACE
Průběžné hodnocení a evaluace výstupů, výsledků a dopadu

CHCETE SE DOZVĚDĚT VÍCE?

DOMLUVTE SI S NÁMI SCHŮZKU