O NÁS

O ZAKLADATELCE

Zdenka Havrlíková je zakladatelkou AVITEA a iniciátorkou změn, které vycházejí z přesvědčení, že pokud skutečně věříme ve své sny, můžeme pozitivně ovlivnit životy našich komunit. Zdenka získala magisterský titul v oboru vzdělávání a podnikové ekonomiky a managementu. Studovala v České republice, Německu a Rusku. Během posledních dvanácti let pracovala v neziskovém, soukromém i veřejném sektoru. Působila v roli projektové manažerky, grantové konzultantky, lektorky, expertky v oblasti vzdělávání, výzkumu a hodnocení. Zapojila se do více než 30 mezinárodních i lokálních projektů se společenským dopadem a vybudovala rozsáhlou síť spolupracujících institucí po celém světě. Impulzem pro založení AVITEA jako katalyzátoru změny a růstu byl její čtyřměsíční pobyt v USA. Zdenka získala stipendium v prestižním globálním leadership programu podpořeným ministerstvem zahraničí USA a získala cenné zkušenosti v roli business konzultantky pro ženy a minority. AVITEUM spojuje jedinečnost individuality a svobodného ducha („avis“ znamená v latině „pták“) se smyslem pro komunitu a její společenský význam („avitium“ znamená „hejno“). Zdenka založila AVITEUM na podporu společensky prospěšných organizací (nevládních organizací, vzdělávacích institucí, sociálních podniků, start-upů, veřejných institucí) i jednotlivců a doprovází je na cestě za dosahováním jejich vizí.

LinkedIn profil

úspěšně
dokončených
projektů

úspěšnost 
grantových
žádostí

let
zkušeností

Kč získaných
finančních
prostředků

REFERENCE
OD NAŠICH KLIENTŮ & PARTNERŮ

„Zdenka Havrlíková je vysoce kvalifikovaná odbornice v oblasti podpory rozvoje neziskových organizací. Je spolehlivým partnerem při plnění nastavených cílů a postará se o každý detail související s plněním pracovních úkolů. Je vždy potěšením pracovat s tak profesionálními lidmi.“

Andrés Abad Pacheco
Mezinárodní projektový manažer

„Zdenka má celou řadu výjimečných dovedností. Je schopna lidem pomoci najít a rozvíjet jejich silné stránky. Citlivě pomáhá objevovat jejich talenty a jedinečnost. Je to člověk, který svou energií rozsvítí místnost a každému pomáhá být lepší verzí sama sebe.“

Profesor (Dr) Tony Ghaye
Profesor pozitivní psychologie

Zdenka má mnoho talentů a schopností. Společně jsme pracovali tři roky na realizaci komplexního inovativního mezinárodního projektu, který profesionálně připravila a řídila. Jménem týmu neziskové organizace Spiralis bychom se Zdenkou více než rádi i nadále spolupracovali.“

Jolana Turnerová
Ředitelka neziskové organizace

„Zdenka změnila můj pohled na to, co znamená být koučován a mentorován. Během našich schůzek, které se konaly více než půl roku, mi Zdenka pomohla nejen si uvědomit můj potenciál, ale také mě inspirovala k vytváření strategií pro systematičtější dosažení cílů. Její rozsáhlé zkušenosti s řízením projektů a organizačním rozvojem byly rovněž velkou přidanou hodnotou.“

Henrique Goncalves
Mezinárodní projektová manažer

„Se Zdenkou jsem se seznámila během seberozvojového programu Flexi Kariéra. Celý projekt Zdenka velmi dobře navrhla a zrealizovala díky svým výborným manažerským dovednostem. Zdenka byla vždy perfektně připravená a vyhověla našim potřebám a požadavkům. Zdenku doporučuji jako skvělou projektovou manažerku a profesionální partnerku každému!“

Dita Hrudová
Expertka v oblasti komunikace a vzdělávání

„Zdenka je opravdový profík v tom, co dělá. Je úžasně organizovaná a pečlivá a svou práci dělá s láskou s péčí. Byla jsem účastnicí půlročního programu Flexi Kariéra, který byl součástí tříletého projektu, který Zdenka napsala a zrealizovala! Neskutečně mě to posunulo a jsem velmi vděčná za tu možnost.“

Michaela Drápelová 
Web Developer a Data Analyst