Pomáháme společensky prospěšným organizacím řešit problémy

Tvoříme, zajišťujeme finanční zdroje a řídíme projekty s udržitelným společenským dopadem.

JAK POMÁHÁME

Vytváříme efektivní řešení na podporu organizací i jednotlivců v jejich společensky prospěšné činnosti. Usilujeme o pozitivní změnu ve společnosti s udržitelným dopadem.

AVITEUM - Catalyst for Change

ROZVOJ

Strategické plánování
Rozvoj osobního potenciálu
Rozvoj kapacit organizací

AVITEUM - Catalyst for Change

GRANTY

Grantové & dotační poradenství
Grantový & dotační monitoring
Příprava projektových žádostí

AVITEUM - Catalyst for Change

PROJEKTY

Projektové řízení
Procesní řízení
Monitoring & evaluace

NAŠE HLAVNÍ ZÁSADY

Záleží nám na lidech, kvalitě jejich života a prostředí, ve kterém všichni žijeme. Záleží nám na udržitelnosti našich komunit a dopadu našeho jednání. Věříme ve svobodu, která je vzájemně propojena s respektem, důstojností a tolerancí. Nejsme lhostejní. Proto podporujeme cíle udržitelného rozvoje přijaté všemi členskými státy OSN.

Cíle udržitelného rozvoje

NAŠE ODBORNOST

VZDĚLÁVÁNÍ

Zkvalitňování formálního a neformálního vzdělávání, přenos inovací, podpora celoživotního učení, rozvoj potenciálu učitelů

TRH PRÁCE

Kariérní koučink, podpora nezaměstnaných a znevýhodněných osob, flexi formy zaměstnávání, digitalizace a resilience

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI

Rovnost žen a mužů, age management, sociální spravedlnost

PODNIKÁNÍ

Business poradenství, tvorba business plánu, rozvoj podnikatelských dovedností

SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Inovace v oblasti služeb pro děti a rodiny, rozvoj programů a síťování

KOMUNITNÍ ROZVOJ

Podpora tvorby řešení komunitních problémů, posilování ekonomického postavení žen a minorit

KONTAKT

Kontaktní údaje:

Adresa:

Galandova 1233/3, Prague 6, 163 00, Czech Republic

IČO:

07878311

Sociální sítě: