PORTFOLIO

Portfolio naší spolupráce v oblasti tvorby grantových projektů a jejich řízení, strategického rozvoje a expertních prací.

PROTKÁVÁNÍ

„PROTKÁVÁNÍ“ zastřešuje síť přátelskou rodině, kterou rozvíjí nezisková organizace ŠAFRÁN dětem. Cílem tříletého projektu je stabilizovat a rozšířit služby tranzitní péče ve třech regionálních centrech. AVITEUM dlouhodobě provází ŠAFRÁN dětem při tvotbě a realizací projektů (2023-2026).

JUNIOR MBA

„Junior MBA“ je mezinárodní projekt spolupráce partnerů ze 4 zemí EU. Jeho cílem je vytvořit a nabídnout mladým lidem interaktivní vzdělávací platformu k rozvoji jejich podnikavosti. AVITEUM podporuje Nadační fond vzdělávání a podnikání při tvorbě a realizaci projektu (2021-2023).

GREEN GATE

„GreeGate“ je mezinárodní projekt spolupráce partnerů ze 3 zemí EU. Jeho cílem je prostřednictvím vzdělávací platformy a aplikace šířit osvětu v oblasti zdravých návků v užívání kosmetických produktů. AVITEUM podporuje GreenScan při tvorbě a realizaci projektu (2021-2023).

FRESH-UP WORK

Projekt „FRESH-UP WORK“ je dvouletý mezinárodní projekt spolupráce 7 zemí EU. Jeho cílem je vytvořit vzdělávací platformu k posílení ekonomické gramotnosti pro lepší uplatnění na trhu práce. AVITEUM je jedním z partnerů projektu (2021-2023).

ŠAFRÁNOVÝ DOMEK

Projekt “ŠAFRÁNOVÝ DOMEK” podporuje zdravý a udržitelný růst vztahů v rodině. AVITEUM podporuje neziskovou organizaci „ŠAFRÁN dětem“ při tvorbě strategie, grantových projektů a projektovém řízení (2022-2023).

ŠANCE NA RESTART 3

Projekt „ŠANCE NA RESTART 3“ je úspěšným pokračováním série projektů, které pomáhají nalézt nové pracovní uplatnění pro OZP. AVITEUM podporuje NNO „Šance na vzdělání“ při tvorbě grantových projektů, evaluaci a projektovém řízení (2022-2023).

MIKULÁŠ DĚTEM 2

Projekt „MIKULÁŠ DĚTEM 2“ rozšiřuje inovativní službu pro rodiny v rozpadu mezi další poskytovatele sociálních služeb. AVITEUM podporuje neziskovou organizaci „Mikuláš 365“ při tvorbě grantových projektů, evaluaci a projektovém řízení (2021-2023).

KOMUNITNÍ CENTRUM L.E.S.

Projekt „KOMUNITNÍ CENTRUM L.E.S.“ vytváří přírodní eko-terapeutické centrum v pražské Troji. AVITEUM podporuje neziskovou organizaci „ŠAFRÁN dětem“ při tvorbě grantových projektů a projektovém řízení (2021-2023).

BEZPEČNÁ SÍŤ

Projekt „BESIT – BEZPEČNÁ SÍŤ TRANZITNÍ PÉČE“ zavádí inovativní model tranzitní péče o dítě a rodinu. AVITEUM podporuje neziskovou organizaci „ŠAFRÁN dětem“ při tvorbě grantových projektů a projektovém řízení (2020-2022).

FRESH-UP ECONOMICS

Projekt „FRESH-UP ECONOMICS“ je dvouletý mezinárodní projekt spolupráce 7 evropských zemí. Jeho cílem je vytvořit vzdělávací platformu pro posílení ekonomické gramotnosti dopělých. AVITEUM je jedním z partnerů projektu (2019-2021).

ŠANCE NA RESTART 2

Projekt „ŠANCE NA RESTART 2“ je úspěšným pokračováním projektu, který pomáhá nalézt nové pracovní uplatnění nezaměstnaným lidem se zdravotním postižením. AVITEUM podporuje NNO „Šance na vzdělání“ při tvorbě grantových projektů a projektovém řízení (2019-2021).

MIKULÁŠ DĚTEM

Projekt „MIKULÁŠ DĚTEM“ zavádí inovativní službu podpůrné sítě pro rodiny v rozvodové či rozchodové krizi. AVITEUM podporuje neziskovou organizaci „Mikuláš 365“ při tvorbě grantových projektů a projektovém řízení (2019-2021).

BEZPEČNÝ PŘÍSTAV

Projekt „BEZPEČNÝ PŘÍSTAV“ je tříletý poradensko-vzdělávací program pro rozvoj a podporu stability rodin. AVITEUM podporuje neziskovou organizaci „ŠAFRÁN dětem“ při tvorbě grantových projektů a projektovém řízení (2017-2020).

ŠANCE NA RESTART

Projekt „ŠANCE NA RESTART“ podporuje zdravotně znevýhodněné nezaměstnané osoby 50+ při jejich návratu do práce. AVITEUM podporuje neziskovou organizaci „Šance na vzdělání“ při tvorbě grantových projektů a projektovém řízení (2017-2019).

EDISON

Projekt „EDISON“ je akcelerační program pro neziskové organizace a sociální podniky, který realizuje Impact Hub Praha. Zakladatelka AVITEA, Zdenka, podporuje účastníky v roli expertky na oblast sociálního dopadu a psaní grantových žádostí (2019).

INOVAČNÍ LABORATOŘ

„INOVAČNÍ LABORATOŘ“ je praktický projektový seminář určený pro studenty Univerzity Karlovy. Je zaměřený na vývoj a testování projektů se sociálním dopadem s využitím přístupů start-up světa. Zakladatelka AVITEA, Zdenka, podporuje studenty v roli mentorky (2019).

KLIENTI

PARTNEŘI