EKONOMIKA A MY

Evropský vzdělávací projekt

Na cestě k ekonomické gramotnosti v Evropě

❓ Proč je užitečné pochopit, jak funguje ekonomika?
❓Jak ovlivňuje inflace, úrokové sazby a ekonomický růst naši životní úroveň?
❓Jak vznikají peníze a jaké faktory ovlivňují způsob jejich utrácení?
❓Jak ovlivňuje nízká či vysoká míra nezaměstnanost naše rozhodování?
❓Jak můžeme vysvětlit problémy, se kterými se potýká eurozóna?

Odpovědět na tyto otázky není vždy snadné bez formálního ekonomického vzdělání, přesto ekonomika ovlivňuje náš život více, než si můžeme připouštět. Schopnost informovaně se rozhodovat nás činí odolnějšími a méně zranitelnými. Podporuje pocit životní spokojenosti, prosperitu a udržitelnost.

CO BUDEME VYTVÁŘET?

S ekonomickým vzděláváním jako součástí celoživotního učení se v Evropě setkáváme zřídka. I to je jeden z důvodů, proč se AVITEUM a šest dalších evropských partnerů rozhodlo spojit síly a vytvořit inovační projekt „Fresh-up Economics. Na cestě k ekonomické gramotnosti v Evropě“. Společně vytvoříme vzdělávací platformu v šesti jazycích, která srozumitelným a interaktivním způsobem přiblíží klíčová ekonomická témata a jejich vliv na naše životy. Obsah vzdělávací platformy pilotně otestujeme během dvou mezinárodních tréninků se vzdělavateli dospělých.

KDY A KDE?

Projekt realizujeme po dobu dvou let (1. 11. 2019 – 30. 10. 2021) v sedmi evropských zemích: Česká republika, Německo, Estonsko, Polsko, Španělsko, Rakousko a Irsko.

Projekt je finančně podpořen z programu Evropské unie ERASMUS+.


Více informací najdete na webu projektu:
www.economic-literacy.eu

KDO PROJEKT REALIZUJE?

K partnerům projektu patří tyto organizace:

weltgewandt (Germany)
AVITEUM (Czech Republic)
PEIPSI CTC (Estonia)
WSEI Lublin (Poland)
ITD (Spain)
WU WIEN (Austria)
Financial Justice Ireland (Ireland)